De Stichting Vrienden van het gemaal Teijlingens is opgericht met een tweeledig doel. Ten eerste om de vrijwilligers, donateurs, belangstellenden en gulle gevers een platform te bieden om mee te denken en praten over de specifieke doelen die aan de inkomende geldbedragen en schenkingen in natura kunnen worden gegeven. Daarnaast wordt deze stichting gebruikt om de verworven materialen, apparaten, gereedschappen en andere artikelen van de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens te beheren. Op deze wijze worden deze zaken gescheiden gehouden van de eigendommen van het HDSR en van de activiteiten van de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens.

De Stichting Vrienden van het gemaal Teijlingens heeft de ANBI status aangevraagd.

Bestuursleden van de stichting zijn:

voorzitter              Ronald van der Zande 

secretaris              Ries van Leeuwen aftredend

penningmeester    Jaap Oudshoorn