Het bestuur van de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens bestaat uit:

  • Ruud Mees, voorzitter    
  • Fok de Wit, secretaris   
  • Jaap Oudshoorn, penningmeester
  • Ton Versteeg, lid
  • Peter van der Horst, lid