De Nederlandse Gemalen Stichting is de overkoepelende organisatie voor alle gemalen in ons land (behalve windmolens) voor al diegenen die zich inspannen om de werkende en de niet meer werkende gemalen te behouden.

De hoofddoelstelling van de NGS is het bevorderen van de kennis over, het inventariseren en documenteren van, en het constructief meewerken aan mogelijk behoud en beheer van waardevolle gemalen gericht op de waterpeilbeheersing (niet zijnde windmolens) en de met deze gemalen ruimtelijk en/of functioneel een eenheid vormende kustwerken en terreinen.

De NGS-Gemalenpluim is de jaarlijkse prijs die wordt toegekend aan een gemaal dat op voorbeeldmatige wijze is gerestaureerd. Het is gebruikelijk dat één Pluim naar een Waterschap en één naar een gemalenbeherende particuliere organisatie gaat.

Een voorbeeldmatige restauratie moet ruim worden opgevat: variërend van groot onderhoud, aanpassing (in- en/of uitwendig) aan eigentijdse eisen van bemalingtechnologie, duurzaamheid, veiligheid, etc. tot een ingrijpende restauratie. Omvang of ouderdom van het gemaal spelen daarbij geen rol. Bepalend voor de toekenning is of bij de aanpak recht is gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het gemaal.

In tegenstelling tot andere jaren, was er in 2018 na onderzoek door de pluimcommissie, geen lijst met kandidaten. Wel was er een bijzondere situatie, waarbij de eigenaar van een gemaal op bijzondere wijze heeft samengewerkt met een van onze deelnemende stichtingen.

Deze innige samenwerking heeft uiteindelijk tot een mooi resultaat geleid. Hierdoor ontstond de bijzondere situatie dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens gezamenlijk de Gemalenpluim 2018 in ontvangst konden nemen voor de mooie restauratie van het dieselgemaal Papekop-Diemerbroek (uit 1928 bij Woerden).

Pluim 2018

Na de officiele uitreiking aan dijkgraaf Patrick Poelmann en voorzitter Ruud Mees werd door beiden kort het woord gevoerd, waarna Joris van Iersel een uitgebreide toelichting gaf op al het werk dat door hem en zijn twee secondanten is verzet, wat uiteindelijk heeft geleid tot een draaiend dieselgemaal Papekop en Diemerbroek. 

image.png