Naast het stoomgemaal Teylingens gaat de stichting ook het dieselgemaal Papekop en Diemerbroek beheren. Dit gemaal is al sinds 1993 buiten gebruik en is nu met de aanleg van een nieuw elektrisch gemaal ontdaan van alle techniek die er in 1993 in werd geplaatst.

Al sinds de Middeleeuwen wordt de Broekmolen vermeld.
Maar liefst drie keer brandde hij af en even vaak werd hij herbouwd: in 1586, in 1874 en in 1927. In 1879 was de capaciteit van de molen niet groot genoeg meer. Het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek besloot om een hulpstoomgemaal bij te bouwen. Dit schepradgemaal bleef tot 1928 in gebruik.

images

Toen besloot het waterschapsbestuur om een nieuwe machine te bouwen. In de molenromp werd een eencilinder Ruston dieselmotor geplaatst die via een haakse tandwieloverbrenging een schroefpomp van Pannevis aandreef. De installatie had een capaciteit van 55 m3 per minuut bij een opvoerhoogte van 1,6 meter.

rustondiesel

Omdat in de Tweede Wereldoorlog de brandstofprijzen exponentieel stegen en werd het gemaal geëlektrificeerd. Er werd een elektromotor bij de dieselmotor geplaatst, en door middel van een riem werd het vliegwiel van de oude dieselmotor aangedreven. Beide motoren zijn nog in de molenromp aanwezig en de dieselmotor kan getornd worden. De stichting heeft het voornemen de installatie weer in werkende staat te krijgen.

In 1993 werd het huidige elektrische gemaal in de maalvliet voor de molenromp geplaatst. Dit gemaal is in 2016 vervangen door een nieuw gemaal met een grotere capaciteit en een visvriendelijke pomp die het water wegpompt uit de polder en loost op de Kromwijkerwetering. In 2016 is het gemaal vervangen door een geheel nieuw gemaal met een visvriendelijke centrifugaalpomp.

Dieselgemaal

Het gebouw heeft de nodige onderhoudsachterstand en zal op basis van het opgemaakte rapport, na het reeds uitgevoerde bouwkundig onderzoek, moeten worden aangepakt.

De stichting is voornemens een speciale werkgroep diesel in het leven te roepen en denkt dat met een relatief kleine werkgroep kan worden volstaan. Vrijwilligers met dieselkennis, langzaamlopende motoren, zijn welkom en worden opgeroepen zich te melden bij het bestuur.