Op 8 juli 2018 is onze penningmeester Henk Magielse na een kort ziekbed overleden. Henk was vanaf het begin (2008) als penningmeester nauw betrokken bij de restauratie van het Stoomgemaal Teylingens. Wij zullen zijn inbreng in de bestuursvergaderingen zeer missen. Hij was als geboren Woerdenaar zeer betrokken bij het wel en wee van het Stoomgemaal Teylingens.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Het bestuur