Zoals u al eerder hebt kunnen lezen zijn wij nog steeds bezig met de realisatie van de kolenloods.

 

Twee en een half jaar later is er nog steeds geen omgevingsvergunning-vergunning. Bij de opening van het gerestaureerde gemaal werd door alle betrokken partijen uitgesproken dat zij zouden mee werken aan de realisatie van de kolenloods en werd door de Provincie en het Hoogheemraadschap een bijdrage van ieder 50.000 euro gegeven.

Tot driemaal toe is nu een vergunning aangevraagd en drie keer is die afgewezen, omdat hij niet zou voldoen aan de eisen. Nu zijn we al weer een halfjaar bezig om een vierde aanvraag rond te krijgen en bijna 20.000 euro armer door alle uren van de architect, de planoloog enzovoort, dit omdat de gemeente telkens weer nieuwe vragen weet te verzinnen. Die 20.000 euro kunnen we niet besteden aan de inrichting van de kolenloods, waar een uitgebreid plan voor is gemaakt, met veel audiovisuele hulpmiddelen.

Opzet is dat de bezoekers en dan met name de kinderen op een interessante manier wordt verteld waar een gemaal voor is, welk belang stoom ook nu nog heeft, maar ook zo iets eenvoudigs als, wat zijn kolen en hoe zien die er uit.

Wij hebben dus geld nodig, niet zozeer om de kolenloods te bouwen, maar om hem in te richten. Wij komen nu ongeveer 20.000 euro te kort om de volledige inrichting te realiseren. Wij gaan daarvoor zelf de boer op, maar we doen ook een beroep op u. Giften en legaten zijn welkom en omdat wij een culturele Anbi zijn is er een hogere aftrek mogelijk voor de belasting (125% voor een particulier en 150% voor een bedrijf).