We hebben een veelbewogen jaar achter de rug en de werkgroep heeft lang op de handen moeten zitten. Daarom nu een bericht van de werkgroep.

 

Nadat de aannemer het gebouw weer aan ons overgedragen had, zijn we als werkgroep heel druk geweest met het overplaatsen van onze spullen en de inrichting van het interieur.
Bijzonder blij en trots zijn we op onze werkplaats met alles wat erbij hoort.
Ook de bovenverdieping is compleet onderhanden genomen, we hebben het persluchtvat aangesloten op de stoominlaatpijp van de machine, de warmwaterbak en het persluchtvat zijn in de juiste kleuren geschilderd, de magazijnrekken zijn geplaatst voor onderdelen en gereedschap en we hebben zelf een leuningwerk gemaakt hierdoor duizenden Euro's bespaard.
Bovendien hebben we zelf de verwarming geïnstalleerd en zo weer veel Euro's bespaard.
We zijn nu bezig met het terugplaatsen na restauratie van de hulpwerktuigen en appendages in de condensorput. De vacuumpomp is gereviseerd en weer gemonteerd en nu rest de voedingspomp nog.

Er is nog veel werk te verzetten, maar iedereen kan komen kijken en is van harte welkom op de zaterdagochtend.