Het is zover, de restauratie van het oorspronkelijke gemaal is klaar en we zijn weer terug in 1953. Op 9 mei 2015 werd het gemaal officieel geopend door de Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek. In het bijzijn van ruim 80 genodigden spraken dijkgraaf en gastheer Patrick Poelmann, de CdK, wethouder Schreurs en Ruud Mees over het gemaal en alle hordes die genomen werden om de restauratie mogelijk te maken.

 

De openingshandeling was tweeledig. Gezamenlijk werd het nieuwe informatiebord onthuld en vervolgend werd door de CdK met een toeter de opening van het gemaal aangegeven, waarbij uit de schoorsteen voor het eerst na bijna 60 jaar weer rook kwam.      

Door de sprekers werden belangrijke toezeggingen gedaan, die de weg openen voor de herbouw van de kolenloods. Waterschap, Provincie en Gemeente zullen in woord en daad meewerken aan de realisatie; een mooier cadeau konden wij ons niet wensen. 

Binnenkort zullen we starten met de voorbereidingen voor de herbouw.