Sinds vorige week is de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens in het bezit van de ANBI-status. Dat betekent dat u giften ook van de belasting af kan trekken, ook als bedrijf. Voor de stichting betekent het dat zij als een goed doel wordt gezien en dat giften en legaten altijd volledig aan het gemaal zullen worden besteed.

Voor meer informatie kijkt u onder ANBI-status in het hoofdmenu.