Opnieuw is de restauratie van het gemaal vertraagd door de problemen met de fundering.

 

Het nieuwe funderingsplan stuit op bezwaren bij het HDSR. Wij moeten om het plan uit te voeren tot ruim 2 meter diep graven en omdat de grond waarop het gemaal staat tevens een dijk is, kan dat niet zomaar. De constructeur is nu op zoek naar een andere methode, waarbij de stoommachine en pomp toch kunnen worden gefundeerd zonder een diepe ontgraving. Er is wel een oplossing, maar die kost ruim het dubbele van het bedrag dat begroot is voor de fundering.

Ondertussen is Stedin bezig met de verplaatsing van het middenspanningsstation en zijn ook daarbij problemen ontstaan. De gekozen plaats aan de noordkant bleek op praktische problemen te stuiten door een overvloed aan leidingen en een nieuwe plek aan de zuidkant lag te dicht op de dijk. Nu verwachten we een bruikbare plek te hebben gevonden aan de westkant van het gemaal. Probleem van andere kabels en leidingen speelt daar niet en de voorgenomen herbouw van de kolenloods blijft op die manier mogelijk.

Wij blijven er van uit gaan dat er dit jaar nog gestart kan worden met de nieuwe fundering.