De start van de restauratie van het gemaal zal niet eerder aanvangen dan na de bouwvakantie. Probleem is dat de fundering van het gebouw, de schoorsteen en de machine vervangen moet worden en dat kan alleen als de transformator in het 10kV onderstation van Stedin uit het gebouw wordt gehaald. 

Deze transformator is in 1953 in de voormalige werkplaats van het gemaal gebouwd en verzorgt niet alleen de energiebehoefte van het gemaal (ook het huidige), maar ook die van een aantal woningen in de omgeving. Stedin zorgt voor de bouw van een nieuw onderstation en waarborgt de continue levering door het oude onderstation pas af te schakelen als het nieuwe naar tevredenheid draait. De uitplaatsing is ondertussen aanbesteed en zal eind juli worden afgerond.

Daarna kan gestart worden met het onderheien; het ziet er naar uit dat dit door middel van buispalen zal geschieden aan de binnenzijde van het gebouw. Alvorens daadwerkelijk begonnen kan worden zal eerst een onderzoek naar de huidige toestand onder het gebouw worden uitgevoerd. Op basis daarvan kan een exacte bepaling van de palen en draagconstructie worden gerealiseerd. Dit onderzoek is binnen enkele weken afgerond, waarna met de aanbesteding van de restauratie kan worden gestart. Gezien het bijzonder waardevolle object zal gunning alleen plaatsvinden aan in monumenten gespecialiseerde bedrijven.