Op 22 augustus 2013 was het 101 jaar geleden dat de nieuwe sluis feestelijk werd geopend.

De Kamerikse sluis is een bijzonder object, omdat het een van de eerste betonnen sluizen van Nederland is; de Muntsluis in Utrecht was in 1905 de eerste.

De sluis is al sinds jaren gedempt, maar kan weer in oude luister worden hersteld door de plaatsing van nieuwe deuren en het in orde brengen van de omloopriolen. In 1988 bij de aanleg van het nieuwe elektrische gemaal is de sluis nog open geweest en leek toen in goede staat. Bij een volgend watergebiedsplan zal de stichting er op aan dringen het elektrische gemaal te verplaatsen, dan wel geheel te laten vervallen, waardoor de sluis weer toegankelijk gemaakt kan worden.