Na de toekenning van een totaal subsidiebedrag van ruim 5,5 ton, heeft het bestuur besloten aan Tak Architecten opdracht te geven om de restauratie van het gebouw te begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat er constructietechnische gebreken zijn, die moeten worden opgelost, voordat wij verder kunnen gaan met de plannen het gemaal weer onder stoom te brengen.

Tak is een gerenomeerd bureau, dat al veel (waterstaatkundige) objecten in portefeuille heeft gehad. www.takarchitecten.nl

De verwachting is dat de bouwkundige restauratie binnen een jaar zal kunnen worden afgerond. Tijdens de restauratie zullen wij zoveel mogelijk proberen de zaterdagochtenden toch open te zijn voor belangstellenden.