Sinds juli 2008 is een groep vrijwilligers bezig om herstel en weer ingebruikstelling van het stoomgemaal Teijlingens, tussen Kamerik en Woerden, te bewerkstelligen. In oktober 2008 is daartoe een stichting opgericht.

Deze stichting heet Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens omdat beide historische aandrijvingen, stoommachine en elektromotor, nog volledig aanwezig zijn en wij beide voor het nageslacht willen bewaren.

De stichting is met de huidige eigenaar, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in overleg over de benodigde werkzaamheden aan het gemaal.

Uiterlijk zal er het een en ander gaan veranderen; de schoorsteen wordt weer op hoogte gebracht, hiervoor was reeds een subsidiebedrag ter beschikking gesteld aan het Hoogheemraadschap, maar door een misverstand met de subsidiegever werd dit niet meegenomen in herstelwerkzaamheden van het voegwerk. De zoektocht naar een nieuwe ketel is gestart. Daarnaast wil de stichting de kolenloods, waarvan de tekeningen nog aanwezig zijn, herbouwen om op die manier een passende ontvangstruimte te creëren.
Doel van de stichting is niet alleen het herstel en weer op stoom krijgen van het uit 1871 daterende gemaal, maar ook een recreatieve mogelijkheid en een educatieve functie toe te voegen aan de monumenten en bezienswaardigheden in de gemeente Woerden.